HandMedia

Bezbariérová videa určená pro osoby se sníženou mobilitou a osoby na invalidním vozíku

Náš cíl

Formou krátkého instruktážního videa poskytnout vizuální informaci všem občanům se zdravotním postižením o bezbariérové dostupnosti prostorů, které hodlají navštívit a tím snížit jejich obavy, že některé objekty jsou pro ně nepřístupné, a že se nebudou umět v nich orientovat.

Poslání

Vrátit občany se zdravotním postižením zpět do veřejných prostor. Podpořit jejich samostatnost a nezávislost. Klient na základě videa získává jistotu „Vím přesně, kde jsem a kudy mám jít“.

Výstup

Video dokumentujících přesun handicapované osoby (na vozíku) od výstupu z dopravního prostředku až na cílové místo (délka videa je odvislá od velikosti a složitosti natáčeného objektu). 

Pomůžeme Vám překonat strach z neznámého prostředí, který je někdy větším handicapem než vozík sám.

VÍCE O NÁS

Hm Logo Fenix
Hm Logo Brno
KDE JSME JIŽ NATÁČELI